Мора да го прочитате следното со цел да ги купите производите од COUNTDOWN.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” ИЕ НИКОЈА ЦАСТОМИЗИРАНА АУДИО И ВИДЕО СОВЕТУВАЊЕ). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 часа дневно до јануари 2, 2019.

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВОЈ ДОГОВОР ВНИМАНИЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА КРЕАТИВНИОТ АУДИО / ВИДЕО ПРОИЗВОДСТВО. Подолу е, нарачки преку интернет или преку телефон, користејќи ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН НА УРЕДОТ НА КРЕАТИВНИТЕ АУДИО / ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА, или било која компонента од него, на било кој начин, ВИЕ СЕ признавајќи дека сте ги прочитале и разбрале ОВОЈ ДОГОВОР, согласни да стане членка ОВОЈ ДОГОВОР И СОГЛАСНО ДА СЕ ВНИМААТ И СОГЛАСНО СО УСЛОВИТЕ И УСЛОВИТЕ ОДГОВОРНОСТ. Овој креативен АУДИО / ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА е понудена и достапни само за ПРОФЕСИОНАЛНА РАДИО СТАНИЦИ, диск jockeys, консултанти, НАЛЕПНИЦИ, хотели, ноќни клубови, барови, ресторани, промотори и други такви професионалните лица и / или правни лица. Ако, поради некоја причина, НЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА СИТЕ НА УСЛОВИТЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР, ВЕ МОЛИМЕ се прекине РЕГИСТРАЦИЈА / Подредување Процес И НЕ ПРИСТАП ИЛИ УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ, креативни АУДИО / ВИДЕО производство, или било која музика, текст или ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ДОСТАПНИ ПРЕКУ КРЕАТИВНИОТ АУДИО / ВИДЕО ПРОИЗВОДСТВО НА БИЛО НАЧИНСТВО.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

Вие сте строго забранети да ги споделите или да ги пополнат сите и сите COUNTDOWNS продуцирани од KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. ONTO YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM или било какви други веб-страници за споделување и FTP страници, освен ако имате изрична писмена документација од нашиот оддел за лиценцирање.

Сите видеа се воден печат за да ги идентификуваат сите и сите прекршоци. Сите прекршувања ќе се извршуваат и ќе станат црни и ќе бидат забранети од идни купувања.

Правила за користење:

  • Ова креативно аудио / видео продукција ви се обезбедува како краен корисник и затоа не треба да се репродуцира, модифицира, адаптира, пренесува, продава, изнајми, изнајми, лиценцира, пренесува, дистрибуира или на друг начин се дистрибуира до трети страни или изменета на кој било начин.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Ова креативно аудио / видео продукција е средство за примање на содржини доставени од компанијата и бара да се креира и одобри индивидуална сметка од Компанијата за да се претплати на Услугата. Секоја сметка е овластена да се користи само од страна на поединецот кој ја создал сметката. Под никакви околности не смее да се споделува или користи повеќе профили од повеќе корисници, и таквото дејство ќе се смета за основа за оневозможување на сметката, престанокот на сметката или друго казнено дејствие. Ова вклучува изготвување на вашата лична сметка на кое било друго лице / лице.
  • Вие признавате дека компанијата ја задржува ексклузивната контрола на Криејтив аудио / видео продукција и сите права на интелектуална сопственост поврзани со него. Со пријавувањето на услугата за испорака на содржина понудена преку креативното аудио / видео продукција, вие не станете сопственик на неа. Освен како што е експлицитно наведено овде, немате право на било какви права или лиценци за патенти, авторски права, трговски тајни или трговски марки во однос на продукцијата Криејтив Аудио / Видео или неговата содржина, а Друштвото ги задржува сите права кои не се експлицитно доделени овде. Креативното аудио / видео продукција содржи сопствени и доверливи информации што се заштитени со законите за авторски права и со одредбите од меѓународниот договор.
  • Вие се согласувате да не ги отстраните, од било какви копии од Криејтив Аудио / Видео продукција, сите авторски права и / или други известувања за правата на сопственост што се појавуваат на Криејтив Аудио / Видео продукција, како што првично беше обезбедено од Компанијата.
  • Вие се согласувате да не декомпилирате, расклопувате, дешифрирате, преведувате, уредувате, создавате деривативни дела од, извадете или обратувате инженер или препродавајте го Криејтив аудио / видео продукција, или обидете се или помогните други да направите некое од горенаведените.
  • Вие се согласувате да не репродуцирате, дистрибуирате, дистрибуирате, продавате, ставате на располагање на трети страни или да го дистрибуирате ова креативно аудио / видео продукција на никого или да го искористите Криејтив аудио / видео продукција за комерцијални или некомерцијални цели без претходна писмена согласност на компанијата. Секоја таква неовластена дистрибутивна акција претставува прекршување на федералниот закон за авторски права под 17 USC Дел 106 за кој може да се смета за одговорен за намерно незаконско однесување, казниво со парична казна до сто песет иљади долари ($ 150,000) по чин на прекршок.
  • Содржината доставена преку креативното аудио / видео продукција е сопственост на трети лица кои ја задржуваат сопственоста над неа и имаат лиценца за компанијата. Содржината е заштитена со авторски права и други закони за интелектуална сопственост. Содржината добиена од компанијата може да биде прикажана, употребена и играна само од претплатникот на кого содржината е достапна и само за цели во рамките на опсегот на овој Договор.
  • Вие се согласувате да не ја употребувате содржината на начин што ќе ги прекршува авторските права или друга ексклузивна заштита што ќе им биде дадена на работата и ќе признаете дека каква било злоупотреба ќе ги прекине вашите права на приватност според овој Договор и исто така може да резултира со лична правна одговорност под државна или федерален закон. Сојузниот закон обезбедува тешки граѓански и кривични казни за неовластено репродукција, дистрибуција, изнајмување или дигитално пренесување на звучни снимки со авторски права и / или други заштитени дела под 17 USC Секции 501, 506. Изработка на неовластени примероци на дела заштитени со авторски права претставува кражба за која може да бидете одговорни за илјадници долари за отштета. Изработка на која било содржина на која било мрежа од Peer to Peer (P2P) или било какви други средства за неовластено префрлање на заштитени или заштитни дела, исто така, претставува кршење на авторските права. Овој договор претставува известување за заштита на авторските права за содржината доставена преку креативното аудио / видео продукција и секоја незаконска употреба може да резултира со наод на намерно кршење на авторските права во федерален суд кој се казнува со парична казна до сто педесет илјади ($ 150,000) долари по прекршок или друга тешка граѓанска или кривична одговорност.
  • Вие разбирате дека целата содржина е воден печат со личен проект кој може да ви се следи и дека ќе бидете одговорни за било какво копирање или нелегална прераспределба на продукцијата или содржината на Криејтив Аудио / Видео или содржина во целина или дел во согласност со горенаведеното.

Термин. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Одрекување од гаранции. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Ограничување на одговорноста. До максимална мера дозволена со важечки закон, ниту една компанија, нејзините даватели на лиценца, добавувачите, партнерите, подружниците или давателите на услуги од трета страна нема да бидат одговорни за вас или за било која трета страна за какви било директни, индиректни, случајни, специјални, примерен, казнени или консеквентни штети или каква било друга форма на штети на кој било начин што произлегуваат од или во врска со овој Договор или вашата употреба на Криејтив Аудио / Видео продукција, без оглед на формата на дејствување или основата на побарувањето или дали компанијата е или не советува за можноста за таква штета. Некои јурисдикции не дозволуваат ограничување или исклучување на одговорноста за случајни или последователни штети. Според тоа, некои од горенаведените ограничувања и исклучоци може да не важат за вас.

Употреба на информации. Вие со ова му давате дозвола на компанијата да користи какви било информации што произлегуваат од вашата употреба на продукцијата Криејтив аудио / видео продукција или други информации пријавени на компанијата на кој било начин компанијата избира, за комерцијални или некомерцијални цели.

Промени. Компанијата го задржува правото во секое време да го измени овој Договор и да наметне нови или дополнителни услови за користење на Creative Audio / Video Production. Ваквите измени и дополнителни услови ќе бидат ефективни веднаш и ќе бидат вградени во овој Договор. Вашата континуирана употреба на Creative Audio / Video Production ќе се смета за прифаќање на истата.

Обештетување. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Избор на закон и согласност за надлежност. Овој Договор е регулиран со законите на државата Охајо, САД, без оглед на одредбите за судир на законите; и вие се согласувате на ексклузивната јурисдикција и место во федералните и државните судови лоцирани во округот Клермонт, Охајо, САД, во однос на сите спорови кои произлегуваат од или во врска со продукцијата Криејтив Аудио / Видео. Покрај тоа, со ова се согласувате со ексклузивната јурисдикција и место во таквите судови за било какво дејство што го започнале вие ​​против нас (или нашите партнери).

Целиот договор. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

Сите царински налози мора да бидат направени по сабота, декември декември 27, 2018 на NOON, EST за да се гарантира навремена испорака без наплата.

Сите нарачки по овој рок ќе резултираат со RUSH FEE плус сите забрзани трошоци на FedEx.

Сите продажби се финални! НЕМА НАДОМЕСТОЦИ ЌЕ ДОДАВАТ. НЕ ИЗЛЕМИ.

Ако имате било какви прашања или ви треба поддршка: молам, пошта support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Ви благодарам! Среќна Нова година!

*** СЛУЖБА ЗА СКЛУЧЕНОСТ ***

Ве молам ВНИМАТЕ ВИДЕО Вашиот NYE Одбројувањето Живеат во акција this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Поставете го тука: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!